Van cho xe con, xe du lịch

Hãng SX: TAITEC

Xuất xứ: Trung Quốc

Model Code A B C Lỗ van
TR412 V2.03.6 33 22 15 ø11.3
TR412S 31 21 12.5 ø8.8
TR413 V2.03.1 43 32 15 ø11.3
TR414 V2.03.2 49 38 15
TR414L V2.03.8 56 45 15
TR418 V2.03.04 62 51 15
TR423 74 63 15 ø11.3
TR415 V2.03.3 43 31 19 ø15.7
TR425 62 50 10 ø15.7
TR429 V2.03.9 58.5 48.5 12.5 ø8.8
TR438 41 31 12.5 ø8.8