Miếng vá lốp mành thẳng tiêu chuẩn Châu Âu

Hãng SX: TAITEC

Xuất xứ: Trung Quốc

Model Mô tả Số lớp bố Kích thước Miếng/hộp Hộp/thùng
TNRE-08 KEO XANH 1 50*75mm 10 100
TNRE-10 KEO XANH 1 80*60mm 10 100
TNRE-12 KEO XANH 1 115*75mm 10 50
TNRE-14 KEO XANH 1 125*80mm 10 40
TNRE-18 KEO XANH 2 120*80mm 10 50
TNRE-20 KEO XANH 2 125*80mm 10 40
TNRE-22 KEO XANH 2 175*80mm 10 20
TNRE-35 KEO XANH 4 190*140mm 5 20
TNRE-40 KEO XANH 3 100*195mm 5 20
TNRE-42 KEO XANH 4 260*130mm 5 20
TNRE-44 KEO XANH 4 335*130mm 5 20
TNRE-45 KEO XANH 4 230*180mm 5 20
TNRE-46 KEO XANH 4 180*440mm 5 10
TNRE-80 KEO XANH 2 150*190mm 5 20
TNRE-82 KEO XANH 3 185*240mm 5 10
TNRE-84 KEO XANH 3 210*290mm 5 10
TNRE-86 KEO XANH 3 245*340mm 5 10