curl err: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate Miếng vá lốp mành chéo tiêu chuẩn Châu Âu – lamlop.com

Miếng vá lốp mành chéo tiêu chuẩn Châu Âu

Hãng SX: TAITEC

Xuất xứ: Trung Quốc

Model Mô tả Số lớp bố Kích thước Miếng/hộp Hộp/thùng
TBTE-01 Mành chéo 1 60mm 15 40
TBTE-02 Mành chéo 2 80mm 15 30
TBTE-03 Mành chéo 2 105mm 10 20
TBTE-04 Mành chéo 2 130mm 10 20
TBTE-05 Mành chéo 4 165mm 10 10
TBTE-06 Mành chéo 6 185mm 5 10
TBTE-07 Mành chéo 6 240mm 5 10
TBTE-08 Mành chéo 6 290mm 5 10
TBTE-09 Mành chéo 8 340mm 2 5
TBTE-10 Mành chéo 8 380mm 2 5
TBTE-11 Mành chéo 8 430mm 2 5